GRAND FINALS

ROTAX MOJO MAX CHALLENGE GRAND FINALS

Regulament Sportiv 2016

Versiune:30.11.2015

 1. GENERAL

BRP-POWERTRAIN GmbH & Co KG, Rotaxstr. 1, 4623 Gunskirchen, Austria și distribuitorii/partenerii săi autorizați organizează ROTAX MOJO MAX Challenge Grand Finals (RMCGF), ROTAX MOJO MAX Challenges la nivel internațional (IRMC) ROTAX MOJO MAX Challenges la nivel național (RMC).

“ROTAX MOJO MAX Challenge”, “ROTAX MOJO MAX EURO Challenge”, “ROTAX MOJO MAX ASIA Challenge” și “ROTAX MOJO MAX Challenge Grand Finals” sunt proprietatea BRPPOWERTRAIN GmbH & Co KG (ROTAX).

Regulamentul sportiv conține următoarele capitole:

Capitolul A) ROTAX MOJO MAX CHALLENGE (RMC)

Descrie conceptul de program ROTAX MOJO MAX Challenge și precizează reglementările pentru programele naționale RMC în diferite țări care reprezintă baza calificărilor pentru RMCGF.

Capitolul B) ROTAX MOJO MAX CHALLENGE GRAND FINALS (RMCGF)

Descrie regulamentul sportiv pentru acele evenimente.

 1. REGLEMENTĂRI:

Textul final al acestui regulament va fi versiunea în limba engleză care va fi folosită în cazul în care apar controverse privind interpretarea lui. Titlurile de capitol în acest document au scopul de a ușura orientarea în text și nu fac parte din acest Regulament Sportiv.

 1. DEMERSURI GENERALE:
 1. A) Toți piloții, participanți și oficiali care participă în RMCGF se vor asigura, în numele lor, al angajaților și agenților lor, de aplicarea Codului Sportiv Internațional (Codul Sportiv Internațional FIA-CIK), al Regulamentului Tehnic de Karting (the FIA-CIK Technical

Regulations), a recomandărilor generale aplicabile în cadrul evenimentelor de karting internaționale CIK-FIA și în cadrul campionatelor, cupelor și trofeelor (Recomandările Generale FIA-CIK), Regulamentul Tehnic al ROTAX MOJO MAX

Challenge, precum și acest Regulament Sportiv.

 1. B) Evenimentele RMCGF sunt reglementate de acest regulament sportiv și de regulamentul tehnic al seriilor.
 1. C) Orice regulamente specifice naționale trebuie transmise CIK-FIA împreună cu cererea oficială pentru includerea RMCGF în calendarul internațional. Aceste reglementări speciale nu pot intra în vigoare decât cu acordul CIK-FIA.
 1. D) Reglementările suplimentare ale RMCGF constau în reglementări standard elaborate în limba engleză și probabil traduse în alte limbi. Atunci când organizatorul trimite la ASN reglementările sale suplimentare în vederea aprobării, trebuie să includă și polița de asigurare a responsabilității civile care are valabilitate pe toată durata întâlnirii.
 1. E) Dreptul de a asocia numele unei companii, a unei organizații sau realizării unei reclame pentru serii este exclusiv rezervat ROTAX. Dacă nu există un acord anterior în scris al ROTAX, niciun organizator sau grup de organizatori nu pot indica sau simula că seriile sunt sponsorizate sau sprijinite financiar, direct sau indirect, de o firmă comercială sau de o organizație.
 2. F) Doar ROTAX are dreptul să aprobe schimbări acestor reglementări sportive, în urma unui acord între ASN care prezintă seriile și CIK-FIA.

ORICE ALT ASPECT CARE NU ESTE STIPULAT CA ÎNGĂDUIT ESTE INTERZIS.

 1. CONDIȚII GENERALE
 2. A) Este responsabilitatea celui care se înscrie în competiție să se asigure că toate persoanele care au legătură cu înscrierea/participarea sa acordă o atenție deosebită reglementărilor codului, regulamentului tehnic și regulamentului sportiv. Dacă participantul nu se poate prezenta în persoană la eveniment, acesta trebuie să nominalizeze în scris un reprezentant. Persoana responsabilă de un kart înscris în orice etapă a unui eveniment este responsabilă în egală măsură, împreună/separat cu participantul de respectarea reglementărilor.
 1. B) Participanții trebuie să se asigure că automobilele de tip kart se supun condițiilor de conformitate și siguranță pe toată durata Competiției.

C)Prezentarea kartului spre examinare va fi considerată o declarație implicită de conformitate.

 1. D) participanții, piloții, aistenții, invitații trebuie să poarte permanent legitimațiile de acreditare care le-au fost înmânate.
 2. E) Toți piloții care îndeplinesc limita de vârsta a RMC și IRMC sunt eligibili să se califice pentru RMCGF. Limite de greutate după cum sunt specificate mai sus.
 3. F) RMCGF este parcurs pe durata unui singur eveniment.
 4. G) RMCGF va avea statutul de eveniment internațional cu circuit închis/restrâns.
 5. H) O categorie de cursă poate fi anulată dacă automobilele de tip kart a mai puțin de doisprezece piloți au trecut examinarea. Dacă nu se poate găsi o soluție alternativă, ROTAX va identifica o soluție posibilă.
 1. CLASAMENT ȘI PREMII
 2. A) Clasamentul RMCGF va fi cel din finală.
 3. B) Trofee în fiecare categorie pentru piloții care termină cursa pe primele trei locuri în finala RMCGF.
 4. C) Titlul de câștigător RMCGF va fi acordat pilotului care a câștigat finala.
 1. OFICIALII

Următorii oficiali vor fi desemnați de ASN care organizează evenimentul, iar numele lor vor fi făcute publice în reglementările suplimentare ale evenimentului:

– 3 stewarzi internaționali (unul dintre ei va fi numit responsabilul panelului)

– 1 examinator șef

– 1 responsabil al circuitului

– 1 șef adjunct al circuitului

– 1 secretar al întâlnirii

– 1 responsabil medical șef și un adjunct medic

– 1 responsabil șef pentru cronometrarea timpilor

Responsabilul circuitului, examinatorul șef, responsabilul șef pentru cronometrarea timpilor și stewarzii trebuie să fie prezenți la eveniment cel mai târziu cu o oră înaintea începerii verificărilor pentru competiție.

Responsabilul circuitului trebuie să rămână la centrul de comandă al cursei și să rămână în contact cu toate informațiile comisarilor de stand ori de câte ori karturilor le este permis să intre pe pistă. Responsabilul panelului de stewarzi, responsabilul circuitului și examinatorul șef trebuie să țină permanent legătura prin stații de emisie-recepție.

 1. CERERILE DE ÎNSCRIERE ALE PARTICIPANȚILOR
 2. A) Solicitanții pentru înscriere în RMCGF trebuie să fie posesori de permise internaționale de participare valabile și de autorizațiile necesare (vize) emise de propriile ASN către CIK-FIA.
 3. B) După ce au fost informați de ROTAX că un pilot s-a calificat pentru RMCGF, cererile trebuie trimise de către semnatari către distribuitorii lor ROTAX autorizați ( vezi lista distribuitorilor la http://www.rotax-kart.com/Find-a-Dealer) sub forma unui formular de participare pus la dispoziție de ROTAX.

Nu există taxă de participare pentru RMCGF.

 1. C) Toate candidaturile vor fi analizate de organizatori și/sau ROTAX, care vor publica lista karturilor și a piloților acceptați, împreună cu numerele de participare la întrecere, cu cel mai târziu 2 săptămâni înaintea primei zile oficiale a evenimentului RCMGF.
 2. D) Cererile de înscriere vor include numele pilotului și confirmarea faptului că aplicantul a citit și a înțeles codul, reglementările generale, informațiile suplimentare, regulamentele tehnic și sportiv și se obligă, în numele său și în numele celor asociați participării sale la eveniment, să le respecte.
 1. PILOȚI ELIGIBILI
 2. A) Numărul de înscriși la RMCGF va fi limitat la max. 72 în categoriile Junior MAX, MAX, DD2 și DD2-Masters. Locurile RMCGF vor fi date după o matrice de calificare realizată de ROTAX. Distribuitorii responsabili își pot împărți locurile acordate între teritoriile lor. Numărul de locuri per teritoriu se poate schimba anual. ROTAX își rezervă dreptul să acorde wild cards și pachete auto piloților după criteriile pe care le consideră potrivite.
 3. B) Piloții participanți la RMCGF trebuie să dețină cel puțin un „permis internațional C” și un „permis de concurent internațional” acordat de ASN, care este membru al CIK-FIA. Piloții care sunt încă minori și nu au capacitate legală deplină nu pot fi considerați singuri participanți (în conformitate cu Reglementările Generale ale FIA-CIK. În conformitate cu Codul Sportiv Internațional al FIA-CIK toți participanții și piloții care doresc să participe la un eveniment internațional pot face acest lucru doar cu aprobarea propriei ASN. Această autorizație va fi acordată de ASN în cauză în forma pe care aceasta o consideră potrivită.
 4. C) RMCGF este un Eveniment Internațional cu participare restrânsă (în conformitate cu Codul Sportiv Internațional FIA-CIK) pe bază de invitații controlate de ROTAX. Cheltuielile pentru karturile puse la dispoziție, motoare, anvelope, benzină, taxa de participare pentru piloții calificați RMCGF sunt suportate de ROTAX și distribuitorii săi, atâta timp cât acest Regulament sportiv si Regulamentul tehnic ROTAX MOJO MAX Challenge sunt respectate în categoriile lor naționale RMC.
 5. D) Calificarea și condițiile de înscriere în RMCGF se fac în conformitate cu Capitolul 1 al „Regulamentului Sportiv RMC”.
 6. E) ROTAX își rezervă dreptul să arondeze în țări diferite piloți suplimentari din clase diferite în anumite condiții pentru a participa la RMCGF.
 1. KARTURI ELIGIBILE ȘI ECHIPAMENTE
 2. A) RMCGF este rezervată karturilor cu motoare ROTAX MAX în diferite configurări, după cum sunt definite de Regulamentul Tehnic ROTAX MOJO MAX.
 3. B) Piloții calificați care se întrec la RMCGF în categoriile Junior MAX-, MAX-, DD2- și DD2-Masters vor participa la cursă cu șasiul unui singur producător în fiecare clasă, cu motoare puse la dispoziție de ROTAX gratis. ROTAX va cere mai multor producători de șasiuri să îi pună la dispoziție cea mai bună ofertă pentru a oferi acele șasiuri pentru RMCGF și va decide în consecință.
 4. C) În cadrul RMCGF fiecare pilot va fi îndreptățit să pună la dispoziție pentru examinare următorul echipament:

– Numărul de șasiu: Piloților li se va îngădui să verifice un șasiu pus la dispoziție doar de ROTAX. Totuși, dacă apar stricăciuni la șasiu, cel verificat pentru întâlnire, dacă în opinia examinatorului nu este practic reparat la timp, un așt șasiu poate fi verificat pentru a putea continua întâlnirea.

– Numărul de motoare: Piloții vor avea voie să verifice un motor pus la dispoziție și sigilat doar de ROTAX.

 1. d) Schimbare de echipament: schimbarea motoarelor, de șasiu/unitate de motor și anvelope între diferiți piloți este interzisă.
 1. CLASIFICAREA/DISTRIBUIREA ȘI LIMITAREA ANVELOPELOR
 2. A) După cum este stipulat în Regulamentul tehnic ROTAX MOJO MAX Challenge, anvelopele MOJO (D1, D2 și D3 pentru anvelope slick și W2 pentru anvelope de ploaie) au fost alese drept anvelope exclusive pentru RMCGF.
 3. B) Pentru anvelope RMCGF (doar seturile pentru antrenamentele de calificare și faza finală până în finală) vor fi depozitate în parcul de asistență de către organizatorul cursei.
 4. ROTAX va oferi gratis tuturor piloților:

– 1 set de anvelope MOJO D1, D2 sau D3 (în funcție de categorie) pentru antrenamente libere și antrenamente necalificativ.

– 1 set de anvelope MOJO D1, D2 sau D3 ( în funcție de categorie) pentru antrenamentele de calificare, manșă pentru a doua șansă prefinală și finală.

Dacă este necesar, vor fi înmânate din parcul de asistență până la două seturi de anvelope MOJO W2 tuturor piloților, gratis și cu suficient timp pentru montare.

Toate anvelopele (cu excepția anvelopelor MOJO D1, D2 sau D3 oferite pentru antrenament liber și pentru antrenamente necalificativ) vor fi marcate cu numere și coduri de bare înainte de a fi date piloților. Nu este îngăduită sub nicio formă utilizarea pe pistă a unor alte anvelopelor în afară de cele oferite în parcul de asistență.

 1. DISTRIBUIREA CARBURANTULUI ÎN TIMPUL EVENIMENTULUI
 1. A) Pe toată durata evenimentului RMCGF doar carburantul pre-mixat în Parcul de Asistență este cel legal, folosit în toate activitățile de curse. Combustibilul pre-mixat va fi pus la dispoziție de ROTAX fără costuri.
 2. B) Toate rezervoarele de combustibil vor fi prezentate curate și golite la Parcul de Asistență, toate duzele trebuie blocate pentru a evita orice scurgeri. Rezervoarele de combustibil vor fi umplute cu benzină pre-mixată cu ulei sintetic pentru motor în doi timpi aprobat de CIK-FIA (marca și tipul specificate în Regulamentul Tehnic). Fiecare rezervor de combustibil trebuie marcat cât se poate de clar pentru a indica nivelul la care echipa de alimentare trebuie să umple rezervorul. Remarcarea este îngăduită , dar un rezervor fără marcaj va fi umplut până sus. Scoaterea combustibiluli este interzisă. După antrenamentele necalificative, sesiunile de încălzire, antrenamentele pentru calificare, manșele de calificare, manșa pentru a doua șansă și cursele pentru faza finală rezervoarele trebuie lăsate în Parcul de asistență.
 1. NUMERELE DE CONCURS

Numerele de concurs trebuie să fie în conformitate cu reglementările Regulamentului tehnic FIA-CIK.

 1. VERIFICĂRILE SPORTIVE ȘI EXAMINAREA TEHNICĂ
 2. A) În timpul verificărilor sportive și examinprilor tehnice preliminare, care se vor desfășura în datele și în locurile specificate în reglementările suplimentare ale evenimentului, fiecare pilot și fiecare participant înscris trebuie să dețină documentele și informațiile cerute pentru a le pune la dispoziție.
 3. B) În afară de cazul în care se acordă o derogare de către stewarzi într-o situație particulară, piloților și participanților înscriși care nu respectă limitele de timp impuse nu li se va îngădui să participe la eveniment.
 4. C) Unui participant înscris, unui pilot sau oricărei alte persoane responsabile pentru un kart nu i se poate solicita să semneze un privilegiu/o scutire sau orice alt document care nu a fost aprobat în prealabil de ASN care găzduiește evenimentul.
 5. D) Responsabilul circuitului sau comisarul șef medical au voie să ceară unui pilot să se supună unui control medical oricând în timpul unui eveniment.
 6. E) Niciun kart nu are voie să participe la eveniment dacă nu a fost verificat de inginerii de la examinarea tehnică.
 7. F) oricând în timpul unui eveniment, inginerii tehnici au voie să:

– verifice eligibilitatea unui kart sau echipamentul pilotului.

– să solicite demontarea unui kart de către un participant înscris pentru a se asigura că toate condițiile de eligibilitate și conformitate sunt îndeplinite în totalitate.

–  să solicite unui participant să aducă părți și exemplare/șabloane după cum consideră necesar.

 1. G) Orice kart, care a trecut de examinarea tehnică de specialitate, este demontat sau modificat de așa manieră încât îi poate afecta siguranța sau care ridică probleme legate de eligibiliate sau care este implicat într-un accident cu consecințe similare, trebuie prezentat din nou inspecției tehnice de specialitate pentru aprobare tehnică.
 2. H) Responsabilul de circuit poate solicita ca fiecare kart implicat într-un accident să fie oprit și verificat.
 3. I) Verificările și examinările tehnice de specialitate vor fi executate de oficialii numiți corespunzător care sunt responsabili și de organizarea Parcului de asistență și sau de Parcul Ferme și care sunt doar ei autorizați să dea indicații participanților.
 4. J) Stewarzii vor afișa/da publicității constatările inginerilor de la verificarea tehnică de specialitate cu privire la toate karturile verificate și le vor pune la dispoziția altor participanți la cerere. Aceste constatări nu vor include nicio dată numerică specifică în afară de cele cu privire la testele de combustibil.
 5. K) Trimiterea kartului la examinarea tehnică de specialitate va fi considerată o declarație implicită de conformitate.
 6. L) La verificările sportive, fiecare Participant va primi un „Pașaport Tehnic” pentru fiecare pilot al său. Toate celelalte detalii legate de echipamentul complet trebuie introduse în acest formular înainte de trimiterea la examinarea tehnică de specialitate. Un Pașaport Tehnic incomplet va fi respins.
 7. M) Numerele de concurs și alte însemne publicitare vor fi pus pe kart când echipamentul este supus examinării tehnice de specialitate.
 8. N) Unui pilot nu i se îngăduie să-și schimbe echipamentul după ce acesta a fost identificat în cadrul examinării tehnice de specialitate.
 9. O) În cadrul Evenimentului, organizatorul și stewarzii vor verifica toate permisele.
 1. INFORMĂRILE/BRIEFING
 2. A) Definiție: Informarea participanților și a piloților este o întâlnire organizată de responsabilul de circuit pentru toți participanții și piloții înscriși la eveniment.
 3. B) Scopul informării/briefingului: să reamintească participanților și piloților principalele puncte ale reglementărilor suplimentare cu privire la organizarea evenimentului; să le reamintească noțiunile de siguranță, fie generale, fie cele specifice circuitului folosit; să ofere clarificări cu privire la interpretarea regulamentului.
 4. C) Ora briefingului este menționată în programul evenimentului. Ora înseamnă momentul de începere a briefingului, iar ușa de intrare și accesul la ședința de informare vor fi închise. Întâlnirea va fi întotdeauna organizată înaintea antrenamentului pentru calificare sau a primei manșe de calificare. Întâîlniri suplimentare vor fi organizate dacă se consideră necesar.
 5. D) Prezența tuturor participanților și piloților în cauză este obligatorie în timpul briefingului sub amenințarea sancțiunii sau chiar a unei posibile excluderi din eveniment. Vor fi semnate două liste de prezență, una de către piloți și cealaltă de către participanți sau controlul accesului se va face prin mijloace electronice.
 6. E) Înainte să li se îngăduie să continue întâlnirea, o amendă obligatorie de 125 dolari US care va fi plătită către ASN care găzduiește evenimentul prin intermediul stewarzilor va fi aplicată oricărui participant sau pilot care nu participă la briefing.
 1. NOȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ
 2. A) Este strict interzis ca piloții să conducă karturile în direcția opusă de cea a cursei, dacă această manevră nu este necesară pentru a scoate kartul dintr-o poziție periculoasă.
 3. B) În timpul antrenamentului necalificativ, antrenamentului de calificare, a manșelor de calificare și a curselor din faza finală, piloții vor folosi doar pista și vor respecta mereu cu strictețe dispozițiile codului de pilotaj pe circuit.
 4. C) În timpul antrenamentului necalificativ, antrenamentului pentru calificare, a manșelor pentru calificare și a curselor pentru faza finală, un kart care se oprește trebuie să fie mutat de pe pistă cât mai repede posibil pentru ca prezența sa să nu constituie pericol sau să împiedice un alt pilot. Dacă pilotul nu poate muta kartul dintr-o poziție periculoasă conducându-l, este datoria comisarilor responsabili să îl ajute; totuși, în cazul în care kartul repornește în urma acestui ajutor, va fi exclus din clasamentul antrenamentului pentru calificare sau din cursa în care s-a acordat ajutorul. Dacă nu sunt motive medicale sau de siguranță, pilotul trebuie să rămână lângă kartul său până la terminarea antrenamentului necalificativ, antrenamentului pentru calificare, manșei de calificare, sau a cursei/curselor din faza finală.

În cazul unei sesiuni de antrenament parcurse în două părți separate de o pauză, toate karturile abandonate pe circuit în timpul primei părți trebuie duse în parcul de asistență în timpul pauzei și pot participa în a doua parte a antrenamentului.

 1. D) Orice reparații efectuate cu ustensile sunt interzise în afara zonei destinată reparațiilor. Este interzisă aducerea oricăror unelte și/sau piese de schimb la bordul kartului. Pilotul poate primi ajutor doar în zona destinată reparațiilor care este stabilită de reglementările suplimentare sau în timpul briefingului.
 2. E) Exceptând cazurile exprimate cu exactitate de regulamente sau de cod, nimeni, cu excepția pilotului, nu are permisiunea să atingă un kart staționat decât dacă acesta este în zona de reparații.
 3. F) Când pista este închisă de responsabilul de traseu în timpul și după un antrenament și după finiș, nimeni nu are voie să intre pe pistă până când toate karturile în cauză, mobile sau nu, ajung la Parcul de asistență de la Sosire sau la Parcul Închis, excepție făcând comisarii care își duc la îndeplinire sarcinile și piloții aflați la volan.
 4. G) În timpul antrenamentului de calificare, a manșelor de calificare și a cursei/curselor din faza finală, kartul nu poate fi repornit decât de pilotul însuși, excepție făcând cazul în care repornește din zona de reparații. Pilotul nu are voie să primească ajutor din exterior pe pistă în timpul desfășurării unui eveniment, exceptând cazul în care se află în zona de reparații, unde ajunge de unul singur.
 5. H) Limita de viteză poate fi impusă pe linia de pit box și în zona de reparații în timpul antrenamentului și a turelor pentru formare. Orice pilot care încalcă această limită de viteză va primi o amendă impusă și prevăzută de regulament sau de cod.
 6. I) Dacă un pilot se confruntă cu probleme tehnice în timpul antrenamentului, manșele de calificare sau a cursei/curselor din faza finală, trebuie să evacueze pista cât mai repede posibil din motive de siguranță.
 7. J) Dacă un șofer este implicat într-o tamponare/coliziune, nu trebuie să părăsească circuitul fără acordul stewarzilor.
 8. K) Niciun pilot nu are voie să părăsească zona de reparații dacă nu este invitat de comisari să facă acest lucru.
 9. L) Instrucțiunile oficiale vor fi transmise piloților prin semnale prevăzute de cod. Participanții nu trebuie să folosească sub nicio formă steaguri asemănătoare cu acestea.
 10. M) Orice pilot care intenționează să iasă de pe pistă, să se întoarcă la parcul de asistență sau să se oprească în zona de reparații trebuie să semnalizeze din timp intenția și se va asigura că poate face acest lucru în siguranță.
 11. N) În timpul evenimentului și la ordinul responsabilului de circuit un pilot care încalcă regulamentul tehnic, exceptând ultimul tur, trebuie să se oprească în zona de reparații și să remedieze problema apărută înainte să revină pe traseu.
 12. O) Atunci când participă la antrenamentele necalificativ, la antrenamentele de calificare, la manșele de calificare sau în cursele fazei finale, Piloții trebuie să poarte mereu echipamentul complet, așa cum este descris de Regulamentul Tehnic FIA-CIK
 13. P) Este interzis să se circule cu motociclete, scutere sau cu alte dispozitive motorizate în padoc.
 14. Q) Organizatorul se angajează să aibă pe pistă toate dispozitivele de siguranță care trebuie puse la dispoziție pentru întâlniri așa cum se arata în apendixul 2 al Regulamentului Internațional de Karting, de la începutul antrenamentelor necalificativ până la sfârșitul evenimentului.
 15. R) În cazul unei „curse pe ploaie”(condiții semnalate printr-un panou de responsabilul de circuit), alegerea anvelopelor rămâne la aprecierea piloților, responsabilul de circuit rezervându-și dreptul să folosească steagul negru în cazul în care consideră că un kart al vreunui pilot este echipat cu un set de anvelope nepotrivite și pilotul este prea încet și periculos pentru ceilalți piloți.
 1. NUMĂRUL DE KARTURI PERMISE PE PISTĂ

Numărul de karturi permise pe pistă este limitat la 34 pentru cursele din faza finală, 36 pentru antrenamentele de calificare și manșele de calificare și 51 pentru antrenamentele necalificative.

 1. CODUL DE CONDUITĂ LA VOLAN PE CIRCUITELE PENTRU KART

Observarea semnalelor:

Instrucțiunile detaliate în Prescripțiile Generale ale FIA-CIK și în Regulamentul de Circuit FIA-CIK sunt socotite parte din acest cod de conduită la volan. Toți piloții trebuie să fie cu totul familiarizați cu ele.

Depășirea:

 1. A) În timpul unei curse, un singur kart pe pistă poate folosi toată lățimea circuitului. Totuși, imediat cum este ajuns din urmă de un kart care este mai rapid, temporar ori constant, pilotul nu are voie să se mute de pe o parte pe alta sau să facă o mișcare laterală pentru a împiedica o manevră de depășire legală când celălalt concurent este deja lângă el. Acesta trebuie să acorde prioritate pentru a-l lăsa să treacă.
 2. B) Dacă pilotul ajuns din urmă nu își dă seama că un alt pilot vrea să-l depășească, comisarul responsabil cu steagurile îi va da un avertisment fluturând steagul albastru pentru a indica faptul că un alt concurent vrea să depășească. Pilotul care nu observă steagul albastru poate fi penalizat de stewarzi. Abaterile sistematice sau repetate pot conduce la eliminarea contravenientului din cursă.
 3. C) Curbele, precum și zonele din apropiere sau ieșire din ele, pot fi negociate de piloți după cum doresc, în limitele pistei. Depășirea, în funcție de circumstanțe, poate fi realizată fie pe dreapta, fie pe stânga. Cu toate acestea, manevrele menite să jeneze alți piloți, precum: schimbări premature sau periculoase de direcție, mai mult de o schimbare de direcție, aglomerarea premeditată de karturi înspre interiorul sau exteriorul unei curbe sau orice altă schimbare periculoasă de direcție sunt strict interzise și vor fi sancționate, în funcție de importanța și recurența abaterii, de la acordarea unei amenzi până la eliminarea din cursă. Repetarea condusului periculos, chiar și involuntar, poate avea drept consecință eliminarea din cursă.
 4. D) Orice manevră obstructivă efectuată de unul sau mai mulți piloți, fie că au interese comune sau nu, este interzisă. Conducerea permanentă/continuă bord la bord a mai multor karturi, precum și alinierea în formă de evantai este autorizată doar dacă nu există un alt kart care dorește să depășească. În caz contrar,va fi fluturat steagul albastru.
 5. E) Sancțiunea aplicată pentru ignorarea steagului albastru va fi dată de asemenea și poiloților care obstrucționează părți ale pistei și vor mai severe în cazul obstrucționării sistematice, ajungând astfel de la amendă până la eliminarea din cursă. Aceeași pedeaspă va fi aplicată piloților care trec de pe o parte a pistei pe cealaltă cu scopul de a-i împiedica pe ceilalți concurenți să depășească.
 6. F) Repetarea unor greșeli grave sau manifestarea unei lipse de control asupra kartului ( ca de exemplu părăsirea pistei) poate atrage eliminarea piloților în cauză.
 7. G) Doar pista de întrecere va fi folosită de piloți în timpul cursei.
 8. H) Contactele/coliziunile (în timpul întrecerii, inclusiv tura de formare): sancțiunile vor fi aplicate pilotului care presează un alt pilot

Oprirea unui kart în timpul cursei

 1. A) Pilotul oricărui kart care părăsește întrecerea va semnala intenția din timp și este responsabil să asigure că manevra este efectuată în siguranță și cât mai aproape de punctul de ieșire.
 2. B) Dacă un pilot este obligat să oprească automobilul tip kart , fie involuntar fie din alt motiv, kartul va fi mutat de pe pistă cât mai curând astfel încât prezența sa să nu constituie pericol sau să împiedice mersul normal al competiției. Dacă pilotul nu poate muta kartul dintr-o poziție potențial periculoasă, este de datoria comisarilor sau a altor oficiali să ajute.
 3. C) Orice completare desfășurată chiar pe pistă este interzisă și va atrage după sine eliminarea imediată.
 4. D) În afară de pilot, și, în cazuri excepționale, oficialii avizați, nimeni nu are voie sp atiungă un kart oprit sub sancțiunea de eliminare a sa din cursă.
 5. E) Împingerea unui kart de-a lungul pistă sau împingerea lui peste linia de sosire nu este permisă și va atrage după sine eliminarea imediată.
 6. F) Abandonarea unui kart pe circuit de cel/cea care îl conduce, fie și temporar, va fi considerată retragere din cursă. Un kart lăsat temporar pe pistă de către pilot în timp ce o cursă este suspendată nu se va considera abandon.

Intrarea la pituri/boxe (sau în zona de reparații sau în parcul de asistență)

 1. A) Așa numita „zona de decelerare” este parte din zona pit-urilor/boxelor.
 2. B) În timpul sesiunilor de antrenament și a cursei, accesul la pituri/boxe

sau în zona de reparații este permisă doar prin zona de decelerare. Amenda pentru încălcarea acestei reguli va fi eliminarea din cursă.

 1. C) Orice pilot care intenționează să părăsească pista, să intre la pituri/boxe, în parcul de asistență sau în zona de reparații va semnaliza din timp această intenție și se va asigura că poate executa manevrele în siguranță.
 2. D) Cu excepția cazurilor de forță majoră (acceptate ca atare de stewarzii întâlnirii), trecerea/traversarea, în orice direcție a liniei care separă zona de decelerare și pista este interzisă.
 3. E) Cu excepția cazurilor de forță majoră (acceptate ca atare de stewarzii întâlnirii), nicio linie marcată pe pistă la ieșirea din pit/boxă sau în zona de reparații cu scopul de a separa karturile care ies din pit/boxă sau din zona de reparații de cele de pe pistă nu va fi trecută de nicio parte a unui kart care iese de la pituri/boxe.

DESFĂȘURAREA EVENIMENTULUI

Evenimentul va consta din minimum un antrenament necalificativ, antrenamente de calificare, manșe de calificare, o manșă pentru a doua șansă și o fază finală.

 1. A) Antrenamentul necalificativ:

Programul evenimentului trebuie să includă antrenamente necalificative pentru fiecare categorie.

Acestea sunt rezervate acelor piloți care au trecut de verificările sportive și examinările tehnice de specialitate. Piloții vor fi împărțiți în două serii pentru numere pare și impare. Sesiunile vor alterna la fiecare treizeci de minute. Este obligatorie folosirea transponderului de la începutul antrenamentului necalificativ.

 1. B) Antrenamentul pentru calificare:

Piloții care au trecut de examinarea tehnică de specialitate sunt împărțiți în serii egale, dacă este posibil, prin tragere la sorți în prezența a cel puțin un steward. Se va organiza o sesiune de cincisprezece minute per serie. Fiecare serie va fi compusă din maximul 36 de piloți. Pe parcursul fiecărei sesiuni fiecare pilot va lua startul unde dorește. Pilotul care trece linia trasată la ieșirea din zona de start va fi considerat starter, iar timpul său de tur va fi luat în considerare în consecință. Orice tur complet este cronometrat. Timpul reținut este cel al celei mai bune ture realizate în timpul a două sesiuni. Eventualele situații de egalitate vor fi decise de al doilea cel mai bun timp realizat de fiecare pilot și la fel, în continuare, în caz de egalitate ulterioară. Clasamentul final al antrenamentului de calificare se va stabili după cum urmează:

– dacă este o singură serie: grila va fi stabilită în ordinea timpului cel mai bun obținut de fiecare pilot.

– dacă sunt două serii și dacă cel mai bun timp obținut în seriile cu viteză moderată/lente nu reprezintă mai mult de 101% din cel mai bun timp obținut în seriile de viteză: clasamentul va fi decis de ordinea celui mai bun timp obținut de fiecare pilot.

– dacă sunt două serii, iar cel mai bun timp obținut în seria cu viteză moderată reprezintă mai mult de 101% din cel mai bun timp obținut în seriile de viteză: primul loc se acordă celui mai bun timp din prima serie (cel mai bun timp în total), al doilea loc celui mai bun timp din a doua serie, al treilea loc se acordă celui de-al doilea timp obținut în prima serie, al patrulea loc se acordă celui de-al doilea timp din a doua serie, al cincilea loc se acordă celui de-al treilea timp din prima serie, ș.a.m.d.

– și așa mai departe, conform aceluiași principiu dacă există și serii ulterioare.

Dacă nu se ia în considerare niciun timp pentru un pilot, acesta/aceasta va lua startul de la capătul grilei. Dacă în această situație sunt mai mulți piloți, poziția lor de star va fi stabilită prin tragere la sorți. Pusher-ii nu au voie să ajute piloții, odată ce aceștia au trecut de linia trasată la ieșirea din zona de start.

Dacă un pilot se oprește în zona de reparații sau a parcului de asistență, acest lucru va fi decisiv. El/ea nu va mai avea voie să ia startul încă o dată.

 1. C) Manșele de calificare:

Cazul A: 36 de starteri sau mai puțin de trei manșe de calificare vor fi executate cu toți piloții. Grilele de start a fiecăreia din cele trei manșe vor fi stabilite pe baza rezultatelor din antrenamentele de calificare.

Cazul B: 37 pînă la 72 de piloți înscriși- la sfârșitul antrenamentului de calificare, piloții vor fi împărțiți în grupuri pentru manșe de calificare. Numărul de piloți în fiecare grup va fi de maximum 18. Fiecare grup va trebui să concureze împotriva tuturor celorlalte grupuri.

– Ca exemplu, în cazul împărțirii piloților în 4 grupe, pilotul clasat pe primul loc în antrenamentele de calificare va fi în grupa A, al doilea în grupa B, al treilea în grupa C, al patrulea în grupa D, al cincilea în grupa A, al șaselea în grupa B, al șaptelea în grupa C, al optulea în grupa D, și așa mai departe.

– Fiecare din cele patru grupe menționate mai sus vor concura împotriva celorlalte grupe; de exemplu; A vs. B, A vs. C, A vs. D, B vs. C, B vs. D și C vs. D, mai precis un total de șase manșe de calificare. Fiecare manșă de calificare va avea o distanță  de aproximativ 10 sau 15 km, în funcție de categoria de vârstă a piloților (Juniori/Seniori)

– Pentru manșele de calificare, punctele se vor acorda după cum urmează: o puncte primului, 2 puncte celui de-al doilea, 3 puncte celui de-al treilea și așa mai departe, conform unei creșteri progresive de un punct pe loc. Dacă un pilot nu ia startul într-o manșă de calificare, va primi un număr de puncte egale cu numărul de participanți din grupele A și B plus 1.

Dacă unui pilot i s-a arătat steagul negru sau dacă a fost exclus,acesta/aceasta va primi un număr de puncte egale cu numărul de participanți din grupele a și B plus 2.

– Pilotul care nu a acoperit toate turele programate, chiar dacă nu a terminat manșa de calificare, va fi clasat în funcție de numărul de ture pe care le-a parcurs complet.

– La sfârșitul manșelor de calificare, primii 28 de piloți clasați se vor califica pentru faza finală.

Eventualele balotaje între doi sau mai mulți piloți vor fi departajate în funcție de clasamentul lor antrenamentul de calificare.

Dacă piloții au fost împărțiți în 5 sau mai multe grupe, primii 34 piloți calificați se vor califica în faza finală.

 1. D) Manșa pentru a doua șansă:

– Doar primii 34 piloți ne-calificați au voie să participe în manșa pentru a doua șansă de aproximativ 10 sau 15 km (conform categoriei de vârstă a piloților, Juniori/Seniori).

– Pozițiile de start vor fi stabilite ținând seama de numărul total de puncte obținute în manșele de calificare.

– primii 6 finaliști se vor califica pentru faza finală.

 1. E) Faza finală:

34 de piloți vor concura în faza finală după următorul format: prefinală și finală.

– Prefinală: Pozițiile de start conform numărului de puncte obținute în manșele de calificare. Primii șase piloți calificați în manșa celei de-a doua șanse vor primi ultimele poziții respectând ordinea în care au terminat manșa celei de-a doua șanse. Piloții care nu au luat startul în prefinală sau care au fost eliminați din aceasta nu vor primi autorizare/nu vor fi lăsați să participe în finală.

– Finala: Pozițiile de start determinate de clasificarea din prefinală. Distanța prefinalei și finalei, de la semnalul de start până la steagul șah va fi egală cu numărul minim de ture complete necesare pentru a atinge distanțele respective: 15 km pentru prefinală și 25 km pentru finală la Clasa Junior și 20 km pentru prefinală și 30 km pentru finală la toate celelalte clase. Steagul șah va fi arătat kartului care conduce când acesta trece linia de sosire (Linia) la finalul turei în care este atinsă distanța respectivă. Linia constă într-o singură linia trasată transversal peste pistă. Clasamentul final al evenimentului va fi clasamentul finalei.

 1. F) În timpul manșei de a doua ansă și a fazei finale, pilotului care urmează să fie depășit de liderul/ii cursei sau care a fost depășit din orice alt motiv i se va arăta steagul albastru și roșu ( diagonala dublă) cu numărul spu. Se va întoarce la cântare în Parcul Închis și va fi clasat în funcție de numărul de ture pe care le-a completat.

GRILELE DE START (pre-grilă, manșe de calificare, cursele din prefinală și cursele din finală)

Codul Internațional Sportiv FIA-CIK, Reglementările Generale FIA-CIK

 1. A) La sfârșitul sesiunii de antrenament pentru calificarea în finală, lista cu piloții calificați împreună cu grila de start vor fi făcute publice.
 2. B) Doar acești piloți vor avea voie să ia startul în manșele de calificare și/sau în faza finală.
 3. C) Participanții ale căror karturi nu pot lua startul dintr-un motiv oarecare sau care au motive întemeniate să creadă că automobilul lor tip kart nu va fi gata să ia startul trebuie să informeze oficialul responsabil de zona de montaj, care îl va sfătui pe responsabilul de traseu imediat cum are ocazia.
 4. D) Grila va fi realizată în funcșie de cel mai bun timp obținut de fiecare pilot, luând în considerare sesiunea de antrenament de calificare. Dacă unul sau mai mulți piloți obțin același timp, departajarea se va face pe baza celui de-al doilea cel mai bun timp al lor, și așa mai departe.
 5. E) Șoferul din pole position/primul la linia de start al fiecărei grile va putea alege pole positionul (pe partea stângă sau pe partea dreaptă a pistei) cu condiția să anunțe responsabilul de circuit imediatm ajunge în zona de adunare. Această alegere va modifica doar primul rând, exceptându-i pe ceilalți. Dacă nu procedează astfel, pilotul din pole position al fiecărei grile va lua startul cursei de pe poziția de pe grilă care a fost pole position cu un înainte sau, dacă este un circuit nou, de pe cea stabilită ca atare de CIK-FIA sau desemnată în reglementările suplimentare ale evenimentului.
 6. F) Accesul în zona de adunare din parcul de asistență va fi oprit după cum se arată în programul oficial. Orice kart care nu se află în poziție în pre-grilă în acel moment nu va mai putea să facă acest lucru decât în circumstanțe extraordinare lăsate la aprecierea responsabilului de circuit. Karturile așezate în poziție în pre-grilă trebuie să fie pregătite de întrecere; este strict interzis să se desfășoare orice lucrare, să se facă vreo modificare și/sau configurare la kartul aflat în pre-grilă , cu excepția presiunii în anvelope, care poate fi modificată de către pilot sau de mecanicul său, folosind propriile mijloace (aparat de măsurat presiunea), modificarea presiunii în anvelope trebuie să se oprească fără întârziere când este arătat panoul de „3 minute” și este dat un avertisment sonor, moment în care mecanicul trebuie să părăsească imediat zona de adunare.
 7. G) Karturilor aflate în zona de adunare le este interzis să se întoarcă în parcul de asistență, excepție făcând cazurile excepționale, considerate așa de responsabilul de circuit. Este interzisă aducerea unui al doilea set de anvelope în zona de adunare.

Definiția zonei de asamblare:

– Zona situată între pistă și parcul de asistență de la plecare/start(unde karturile sunt aliniate ca să ia startul în tura de formare).

– Zona/culoarul pietonal spre linia de start.

– Linia de start dacă este folosită.

 1. H) Mecanicii vor trebui să elibereze zona de adunare cu trei minute înainte de ora stabilitp pentru începerea cursei. Dacă un pilot nu poate să pornească motorul în zona de adunare după semnalarea prin steag verde/lumina verde și dacă solicită intervenția unui mecanic, va primi permisiunea să părăsească zona de adunare doar la ordinele unui comisar și va lua startul din spatele formațiunii, indiferent de numărul de ture de formare. Nu se va acorda timp suplimentar niciunui pilot care nu a respectat aceste instrucțiuni.
 2. I) Pilotul prezent cu kartul în pre-grilă la timp va fi considerat starter.
 3. J) Time qualification: dacă un pilot solicită asistență după semnalul de 30 de secunde în time qualification 2 cele mai bune tururi vor fi anulate.

PROCEDURA GRILEI DE START PE PISTĂ

În anumite condiții, karturile vor trebui plasate pe grilă pe pistă și atunci se aplică procedura de mai jos.

 1. A) Accesul în zona de adunare din parcul de asistență se va încheia după cum este menționat în programul oficial. Orice kart care nu este în pre-grilă în acel moment nu va mai poutea să facă acest lucru, decât în condiții extraordinare, lăsate la aprecierea responsabilului de circuit. Karturile (pe cărucior) așezate în pre-grilă trebuie să fie pregătite de întrecere; este strict interzis este strict interzis să se desfășoare orice lucrare, să se facă vreo modificare și/sau configurare la kartul aflat în pre-grilă , cu excepția presiunii în anvelope, care poate fi modificată de către pilot sau de mecanicul său, folosind propriile mijloace (aparat de măsurat presiunea).
 2. B) Imediat ce se închide poarta (de la parcul de asistență la zona de adunare), fiecare pilot cu kartul pe cărucior, împins de mecanicul său A va părăsi zona de adunare ca să se așeze în poziție pe grila de start pentru cursă. Din acest moment, karturile trebuie să fie gata de cursă. Orice lucrare, să se facă vreo modificare și/sau configurare la kart (cu excepția presiunii în anvelope) sunt strict interzise. Modificările aduse presiunii din anvelope sunt oprite fără amânare după arătarea panoului de „3 minute”, urmată de avertismentul sonor. În acest moment, mecanicul trebuie să părăsească imediat zona.
 3. C) Când este dat semnalul de „3 minute”, împreună cu panoul „ELIBERAȚI PISTA”, toate karturile trebuie să fie pregătite și puse pe pistă. În acest moment, mecanicii vor pleca de pe grilă spre zona de adunare cu cărucioarele karturilor. Nu se mai fac interviuri după ce este arătată panoul de „3 minute”. Toată lumea, cu excepția Piloților și a Oficialilor, trebuie să părăsească grila.
 4. D) Semnalul/lumina de „30 de secunde”: la 30 de secunde după acest semnal, steagul verde și/sau lumina verde vor fi arătate în fața grilei pentru a semnala faptul că trebuie început un tur de formare, în ordinea de pe grila de start și conform reglementărilor generale CIK-FIA.
 5. E) Dacă un pilot solicită asistență după semnalul de „30 de secunde”, el sau ea trebuie să facă acest lucru cunoscut comisarilor și, imediat cum celelalte karturi au plecat de pe grilă, acesta va fi împins spre zona de adunare , iar mecanicul poate face verificările la kart. În acest caz, comisarii cu steaguri galbene vor sta lângă kart (sau karturi) preocupați să avertizeze piloții din turul de formare. Comisarii sunt împuterniciți să împingă imediat spre zona de adunare orice kart rămas pe grilă după startul turului de formare.

Dacă un pilot pornește din zona de adunare după intervenția unui mecanic, va fi autorizat să facă acest lucru doar la ordinul comisarului și va lua startul din spatele formație, indiferent de numărul tururilor de formare și de poziția sa.

STARTUL AMÂNAT

Dacă responsabilul de circuit consideră din rațiuni de siguranță că startul trebuie amânat, se va aplica următoarea procedură.

 1. A) Se va acorda un termen/timp în care se va face schimbarea.
 2. B) Participanții/piloții care nu se încadrează în acest termen/timp nu vor putea să intre în cursă.
 3. C) prin schimbarea anvelopei:

– lățimea roții din spate și din față poate fi modificată/ajustată dar trebuie să fie âîn conformitatea cu Regulamentul Tehnic CIK-FIA.

– Nicio altă  modificare sau schimbare nu sunt permise.

PROCEDURA DE START

A)Semnalul de start va fi dat prin semnale luminoase.

 1. B) Startul va fi unul de tip „rolling”/startul cu rulare/lansat. Se aplică reglementările pentru „Start de tip rolling/lansat pentru karturi cu ambreiaj și fără cutie de viteză ” ale regulamentului general CIK-FIA. Grila este constituită dinndouă șiruri de karturi.
 2. C) Ca să dea startul, responsabilul de circuit va fi plasat pe o platformă la cel puțin 5 metri de pistă în spatele unei bariere de protecție permanentă (articolul 7.7.1C al Regulamentului de circuite, partea 1).
 3. D) Două benzi/culoare late de câte doi metri mărginite de linii albe vor fi vopsite pe parcursul celor 110 metri spre linia de start O linei galbenă va fi pictată cu 25 de metri înainte de linia de start.
 4. E) Imediat cum responsabilul de circuit semnalează cu steagul verde karturilor că pot lua startul, piloții se află „la ordinele responsabilului de circuit” și nu mai pot primi ajutor din afară. Orice pilot care nu s-a plasat la ordinele responsabilului de circuit la timp cu kartul în stare de funcționare va avea voie să părăsească zona de adunare doar la ordinele responsabilului de circuit sau ale comisarului responsabil de zona de adunare.
 5. F) Karturile vor efectua un tur de încălzire și un tur de formare (total 2 tururi) înainte să se dea startul . Este interzisă depășirea unui alt pilot sub amenințarea pedepsei aplicate de stewarzi (10 secunde sau eliminarea din manșă).

Dacă un pilot se oprește dintr-un motiv în timpul turului de formare, acesta/aceasta nu va mai fi lăsat să încerce și să pornească din nou înainte să fie depășit de întregul corp de participanți. Va porni din nou din spatele formației. Dacă încearcă să pornească înaintea corpului de participanți în speranța că piloții din frunte îl vor depăși, i se va arăta steagul negru și va fi eliminat din cursă.

 1. G) Pilotul care este amânat va avea posibilitatea să-și recâștige poziția de pe grilă dacă manevra sa nu îi va împiedica pe ceilalți și în toate cazurile înainte de ajungerea în dreptul liniei roșii care va i materializată pe pistă, echipată cu o buclă de cronometrare și indicată de directorul cursei sau de responsabilul circuitului la briefing.
 2. H) Dacă acesta (responsabilul de circuit) consideră că un pilot a fost imobilizat în urma unei greșeli făcute de un alt pilot, responsabilul de circuit poate opri turul de formare și să pornească din nou procedura de start pe baza grilei inițiale sau să-i îngăduie pilotului oprit/jenat să-și reia poziția.
 3. I) Responsabilul de Circuit va da startul imediat ce va fi mulțumit de formație.
 4. J) La sfârșitul turului de formare, piloții vor rula cu viteză redusă spre linia de start, în formație de două șiruri de karturi. În timpul fazei de apropiere vor fi aprinse luminile roșii. Niciun kart nu are voie să accelereze cât timp sunt aprinse luminile roșii. Karturile trebuie să-și păstreze poziția până este dat semnalul de start. Dacă responsabilul de circuit este mulțumit de formație, va da startul oprind luminile roșii. Dacă nu este mulțumit de procedură, va aprinde luminile portocalii, ceea ce înseamnă că mai trebuie efectuat unu tur de formare. Dacă motorul unui pilot se oprește în timpul turului de formare, un oficial sau un mecanic nominalizat să execute această îndatorire îl va reporni imediat ce el/ea a fost depășit(ă) de întregul corp de participanți. Atunci va putea să reintre în grup în spatele formației și nu trebuie să încerce să recâștige poziția de grilă. Dacă nu se reușește pornirea kartului, atunci trebuie mutat de pe pistă și dus într-un loc sigur. La fel, dacă un pilot ajunge în urma întregului corp de participanți fără să oprească, el/ea trebuie să rămână în spate pentru start și nu trebuie să încerce să-și recâștige poziția.
 5. K) În caz de start fals repetat sau incidente în timpul turului (tururilor)de formație, responsabilul de circuit, acționând ca judecător de fapte poate opri procedura de start cu ajutorul steagului roșu și informa stewarzii, care au dreptul să aplice piloților care comit abateri o amendă conform Reglementărilor Generale ale FIAcCIK. O procedură nouă va începe fie imediat, fie în următoarele 30 de minute, în funcție de situație. Grila de start va fi aceeași ca în procedura inițială. Toți piloții prezenți în zona de start sau în zona de reparații înainte ca procedura să fie oprită vor avea voie să ia startul în noul tur de formare.
 6. L) Orice încercare de a anticipa startul sau de a-l întârzia și orice kart care va părăsi culoarul înainte ca luminile să fie închise vor primi sancțiuni conform Reglementărilor Generale FIA-CIK.
 7. M) Se va considera că un start este anticipat atunci când un pilot trece linia de start înainte de poziția impusă pe grilă la începutul cursei. Acest lucru este înregistrat de sistemul de cronometrare și responsabilii oficiali cronometrori care acționează ca judecători de fapte și care vor stabili dacă s-a comis un start anticipat. Amenda este conformă Reglementărilor Generale FIA-CIK ale CIK FIA.
 8. N) Imediat după start intră în vigoare condițiile de competiței și, indiferent de poziția unui kart pe pistă, este interzis să i se acorde asistență, cu excepția parcării sale într-un loc sigur.
 9. O) Stewarzii pot folosi orice sistem video sau electronic potrivit să îi ajute să ia o decizie. Deciziile stewarzilor le înlocuiesc pe acelea luate de judecătorii de fapt. Orice încălcare a prevederilor codului sau a acestui regulament sportiv în legătură cu procedura de start poate atrage elimninarea kartului sau a pilotului în cauză din eveniment.

OPRIREA UNEI CURSE

 1. A) Dacă se impune ca necesară oprirea unei curse sau a unui antrenament din cauză că circuitul este blocat de un accident sau din cauza vremii sau pentru că alte condiții îl fac să fie periculos, responsabilul de circuit va ordona să fie fluturat steagul roșu. Simultan, steaguri roșii vor fi fluturate și din posturile comisarilor, dotate cu astfel de steaguri. Decizia de a opri cursa sau antrenamentul poate fi luată doar de responsabilul de circuit (sau, dacă trebuie să plece, de adjunctul acestuia). Dacă semnalul de oprire a întrecerii este dat:
 2. a) în timpul antrenamentului, toate karturile vor reduce imediat viteza și se vor întoarce încet la parcul de asistență de la Sosire și toate karturile abandonate pe pistă vor fi mutate.
 3. b) în timpul manșelor de calificare: toate karturile vor reduce imediat viteza și vor merge la intrarea parcului de asistență de la Sosire, ținând cont de:

– clasamentul cursei va fi clasamentul de la sfârșitul turului anterior celui în timpul căruia  s-a dat semnalul de oprire

– karturile sau autovehiculele de salvare ot fi încă pe pistă

– circuitul poate fi blocat complet din cauza unui accident

– condițiile meteorologice fac imposibilă rularea cu viteză mare pe circuit

Procedura ce trebuie urmată diferă în funcție de numărul de tururi competatea de liderul cursei înainte să se dea semnalul de oprire:

– mai puțin de 75% din distanța programată pentru cursă, rotunjită până la cel mai apropiat număr mai mare de tururi compelte). În condițiile în care cursa poate fi reluată, se va aplica articolul din Reglementările Generale ale FIA-CIK. Karturile vor fi duse la Parcul Închis și cursa se va considera încheiată când capul de tur trece linia la sfârșitul turului anterior celui în care s-a dat semnalul de oprire.

 1. c) în timpul unei curse din faza finală, toate karturile trebuie să reducă viteza imediat și să meargă la intrarea parcului de asistență de la Sosire, luând în considerare:
  – clasamentul cursei va fi clasamentul de la sfârșitul turului anterior celui în care s-a dat semnalul de oprire a cursei

– karturile sau vehiculele de intervenție pot fi pe pistă

– circuitul poate fi complet blocat din cauza unui accident

– condițiile meteorologice fac imposibilă rularea cu viteza de competiție

 1. B) Procedura ce trebuie urmată variază în funcție de numărul de tururi efectuate în întregime de capul de tur înainte de semnalul de oprire:

Cazul A: mai puțin de 2 tururi. Nu se va acorda niciun  punct. În cazul în care cursa poate fi repornită cursa, se va aplica articolul din Reglementările Generale ale FIA-CIK.

Cazul B: mai mult de 2 tururi, dar mai puțin de 75% din distanța stabilită pentru cursă (rotunjit la numărul întreg superior de tururi). În condițiile în care cursa poate fi repornită, se va aplica articolul din Reglementările Generale ale FIA-CIK. Dacă acest lucru nu este posibil, se va acorda jumătate din puncte.

Cazul C: 75% sau mai mult din distanța cursei (rotunjit la numărul întreg superior de tururi). Karturile vor fi trimise direct în Parcul Închis iar cursa va fi considerată încheiată atunci când capul de tur trece linia la sfârșitul turului anterior celui în care s-a dat semnalul de oprire. Se va acorda punctajul complet.

START NOU AL CURSEI DUPĂ ÎNTRERUPERE (MANȘE DE CALIFICARE SAU CURSE DE FINALĂ)

Intervenții la karturi sunt permise doar în parcul de asistență; este permisă și introducerea echipamentului de rezervă (doar echipament identificat, dacă este vorba de șasiuri și/sau motoare) în parcul de asistență. Este permisă și re-alimentarea.

Cazul A: Dacă au fost acoperite mai puțin de 2 tururi, se va da un start nou în termen de 30 de minute de la prezentarea steagului roșu (în condițiile prevăzute de Reglementările Generale ale FIA-CIK). Lungimea noii curse este cea a cursei inițiale. Primul start va fi considerat nul și neavenit.

Grila de start va fi identică cu cea stabilită inițial.

Piloții care au trecut linia de sosire în turul precedent celui în care s-a dat semnalul de oprire și cei care se aflau în zona de reparații când s-a arătat steagul roșu vor fi admiși să ia un nou start, fie în kartul lor inițial, fie în kartul de rezervă. Locurile neocupate pe grilă vor rămâne vacante.

Cazul B: Dacă s-au efectuat mai mult de două ture, un start nou se va da în termen de 30 de minute după prezentarea steagului roșu 9în condițiile prevăzute de Reglementările Generale FIA-CIK). Distanța pe care se va desfășura noua cursă va fi egală cu diferența dintre numărul de tururi stabilite și numărul de tururi efectuate. Piloții care au trecut linia de sosire în turul anterior celui în care s-a dat semnalul de oprire și cei aflați în zona de reparații ( cu excepția unei curse de fază finală) când este arătat steagul roșu vor avea voie să se înscrie la un nou start, fie în kartul inițial, fie în kart de rezervă. Kartul inițial și kartul de rezervă pot sta în parcul de asistență de la Start.

Pozițiile de pe gruilă vor fi determinate de ordinea sosirii la sfârșitul turului precedent celui în care cursa a fost oprită.

Rezultatul unei curse care a fost oprită și pentru care s-a dat apoi un nou start se face prin însumarea timpilor din cursa oprită cu cei din cursa desfășurată după noul start.

NEUTRALIZAREA UNEI MANȘE DE CALIFICARE SAU CURSE

 1. A) Responsabilul de circuit sau directorulde cursă poate decidă neutralizarea unei manșe de calificare sau a unei curse. Această procedură va fi utilizată doar dacă pista este blocată sau dacă piloții sau oficialii se găsesc în pericol fizic iminent, dar circumstanțele nu sunt de natură să justifice oprirea manșei de calificare sau a cursei.
 2. B) Când se dă ordinul de neutralizare a unei manșe de calificare sau a unei curse, toate posturile de observare vor flutura steagurile galbene și un panou „SLOW” ( panou de culoare galbenă pe care este scris cu negru cuvântul „SLOW”) care vor fi menținute pe durata neutralizării. Luminile portocalii intermitente vor fi aprinse la linie.
 3. C) Toate karturile din competiție se vor alinia în șir în spatele kartului din frunte și depășirea este strict interzisă.

Depășirea este permisă doar dacă un kart încetinește din cauza unei probleme serioase.

 1. D) În timpul tururilor din timpul neutralizării, kartul din frunte este cel care impune ritmul cursei, la viteză moderată, iar celelalte karturi trebuie să rămâne în formație cât mai strânsă.
 2. E) Karturile pot intra în zona de reparații în timpul neutralizării, dar trebuie să reintre pe pistă doar dacă manevra este autorizată de un comisar. Un kart care reintră pe pistă trebuie să facă acest lucru cu viteză moderată până ajunge la capătul șirului de karturi, în spatele kartului care conduce cursa.
 3. F) Când directorul cursei sau responsabilul de circuit decide oprirea neutralității, acesta va trebui să închidă luminile portocalii intermitente. Acesta va fi semnalul dat piloților că imediat ce trec de linie, cursa va fi reluată. În ultimul tur al neutralizării, panourile „SLOW” vor fi menținute și steagurile galbene vor fi prezentate imobil.
 4. G) În acel moment, kartul din frunte va continua să impună ritmul de desfășurare a cursei, la viteză moderată. Directorul de cursă sau responsabilul de circuit vor semnala reluarea cursei prin fluturarea unui steag verde la linie. Depășirea rămâne interzisă până când karturile trec de linie la sfârșitul neutralizării manșei de calificare sau a cursei.

În timp ce se apropie de linie, unde un steag verde este fluturat de către directorul cursei sau de responsabilul de circuit, piloții au voie să accelereze doar după ce trec linia galbenă care precedă linia de sosire. În acel moment din posturile de observație vor fi retrase steagurile galbene și panourile „SLOW” și vor fi înlocuite cu steaguri verzi care vor fi fluturate. Aceste steaguri vor fi arătate pe durata a maximum un tur.

 1. H) Fiecare tur completat în timpul neutralizării va fi considerat un tur de cursă.
 2. I) În cazul în care cursa se termină în timpul neutralizării, karturile vor fi oprite ca de obicei prin fluturarea steagului șah, fără să aibă voie să depășească. Depășirea va fi permisă doar dacă un kart încetinește din cauza unei probleme serioase.

PROCEDURA DE CÂNTĂRIRE

 1. A) Cântarul zilei se va afla în „Parcul de asistență”. Acest cântarul este SINGURUL folosit oficial și luat în considerare. Va fi disponibil începând de joi dimineața.
 2. B) După antrenamentul pentru calificare, manșele de calificare și cursele fazei finale, fiecare kart care trece linia de sosire va fi cântărit. Dacă un kart nu poate ajunge singur în zona unde se face cântărirea va fi plasat sub controlul exclusiv al comisarilor, care îl vor duce sau vor aranja să fie dus acolo, iar pilotul va trebui să se prezinte în zona de cântărire imediat cum revine la boxe, astfel ca greutatea să fie stabilită.
 3. C) La sfârșitul antrenamentului de calificare, pilotul și kartul vor fi cântăriți simultan, apoi separat. Dacă din motive de forță majoră pilotul nu poate merge la procedura de cântărire la sfârșitul manșei de calificare sau a unei curse de fază finală, cartul său va fi cântărit singur, iar greutatea pilotului, înregistrată după antrenamentul de calificare va fi adunată apoi cu cea a kartului.
 4. D) Nicio substanță sau materie solidă, lichidă, gazoasă sau de orice altă natură nu poate fi adăugată kartului, plasată pe sau luată de pe el înaintea procedurii de cântărire (cu excepția tehnicianului care își exercită îndatoririle oficiale).
 5. E) Doar tehnicienii și oficialii au dreptul să pătrundă în zona de cântărire. Nicio intervenție de nicio natură nu este permisă în această zonă, decât cu acordul acestor oficiali.
 6. F) Un kart sau un pilot nu au voie să părăsească zona de cântărire fără permisiunea tehnicianului.
 7. G) Orice încălcare a acestor prevederi legate de procedura de cântărire a karturilor atrag după sine impunerea unei penalități pilotului și kartului în discuție.
 8. H) Organizator va amplasa cântarul dedesubtul unui acoperiș de protecție la intrarea parcului de asistență de la Sosire și va pune la dispoziție suficient personal care să asigure urcarea kartului pe cântar. Mecanicii nu au voie să se apropie de karturi până când kartul lor nu este cântărit.
 9. I) Dacă greutatea unui pilot și a kartului său este sub cea specificată de regulamentul tehnic, rezultatul va fi comunicat în scris participantului, iar kartul și pilotul vor fi eliminați din sesiunea de antrenament de calificare, din manșele de calificare sau cursa finala.
 10. J) Organizatorul trebuie să pună la dispoziție greutăți certificate pentru calibrarea cântarului.
 11. K) Este permis băutul apei din sticle de plastic incolor în parcul de asistență, înainte de procedura de cântărire, cu toate acestea, pilotul care își toarnă apă în cap sau pe combinezonul de curse va fi penalizat cu 1 (un) Kg în plus la greutatea kartului și a pilotului. ( de exemplu la Junior 145+1= 146)

 

SOSIRE

 1. A) Semnalul care indică sfârșitul cursei va fi dat pe linie imediat cum kartul din fruntea plutonului a parcurs în totalitate distanța cursei.
 2. B) Dacă din vreun motiv nespecificat de Reglementările Generale FIA-CIK, semnalul care indică finalul cursei va fi dat înainte ca automobilul de tip kart aflat în fruntea plutonului sp execute în întregime numărul stabilit de tururi, cursa va fi considerată finalizată atunci când kartul din fruntea plutonului a trecut ultima dată linia de sosire înainte ca semnalul să fie dat. Dacă se întârzie semnalul care indică finalul cursei dintr-un motiv, cursa va fi considerată finalizată acolo unde, în condiții normale, s-ar fi decis finalul cursei dacă semnalul nu ar fi întârziat să fie dat.
 3. C) După primirea semnalului care indică sfârșitul cursei, toate karturile se vor îndrepta direct spre Parcul Închis, fără să se oprească și fără să primească ajutor ( decât din partea comisarilor, dacă este necesar). Orice kart care este clasificat și care nu poate ajunge în Parcul Închis prin mijloace proprii va intra sub controlul exclusiv al comisarilor care vor supraveghea ca acesta ajunge în Parcul Închis în siguranță.
 4. D) Pentru ca sosirea să fie validată, pilotul trebuie să treacă linia de sosire așezat la volanul kartului său.

PARCUL ÎNCHIS

 1. A) Accesul în Parcul închis este permis doar oficialilor însărcinați cu verificările. Nu se poate executa nicio intervenție în această zonă fără acceptul acestor oficiali.
 2. B) Imediat cum este arătat steagul șah ( sosire), se aplică reglementările Parcului închis în zona cuprinsă între linia de sosire și intrarea în Parcul închis.
 3. C) Parcul închis trebuie să fie mare și suficient de protejat pentru a garanta că nicio persoană neautorizată nu va avea acces în zonă.

PARCUL DE ASITENȚĂ

În parcurile de asistență este permis accesul unui singur pilot per kart și UNUI mecanic și doar dacă au asupra lor legitimații oficiale. Niciun kart/persoană nu are voie să intre în „Parcul de asistență” cu lichide (excepție face apa pentru băut, în sticle transparente de plastic).

CLASAMENTUL FINAL

Se va întocmi următorul clasament final: clasamentul piloților în prefinală și clasamentul piloților în finală.

INSTRUCȚIUNI ȘI COMUNICĂRI PENTRU PARTICIPANȚI

Toate clasamentele și rezultatele antrenamentului de calificare, manșele de calificare și cursa/cursele fazei finale, precum și toate deciziile oficialilor vor fi afișate pe panoul oficial.

INCIDENTE

„Incident” înseamnă un eveniment sau o serie de evenimente care implică unul sau mai mulți piloți (sau orice acțiune a unui pilot raportată stewarzilor de către responsabilul de circuit sau notată de stewarzi și înaintată responsabilului de circuit pentru investigare) care:

– a provocat oprirea cursei (aplicare a Codului Sportiv Internațional al FIA-CIK)

– a violat aceste reglementări

– a anticipat startul

– nu a respectat semnalele cu steaguri

– a provocat luarea unui start fals pentru unul sau mai multe karturi

– a cauzat o coliziune

– a forțat ieșirea de pe pistă a unui alt pilot

– a împiedicat ilegal o manevră de trecere făcută de un pilot

– a jenat ilegal un alt pilot în timpul unei manevre de trecere

Va fi responsabilitatea stewarzilor să decidă, pe lângă un raport sau unei solicitări a responsabilului de circuit, dacă unul sau mai mulți piloți sunt implicați într-un incident (a se vedea Codul Sportiv Internațional al FIA-CIK); acesta/aceștia nu au voie să părăsească circuitul fără acceptul stewarzilor.

Dacă un pilot este implicat într-o coliziune sau un incident (a se vedea Codul Sportiv Internațional al FIA-CIK) și dacă el a fost informat de acest lucru de stewarzi până în 30 de minute de la terminarea cursei, nu are voie să părăsească circuitul fără acordul lor.

Stewarzii vor aplica o penalizare de 10 secunde oricărui pilot care a cauzat un incident. Dacă incidentul a fost cauzat în timpul unei sesiuni de antrenament de calificare, se va proceda la anularea a trei din cei mai rapizi timpi obținuți de pilot în sesiunea în cauză. Cu toate acestea, luând în considerare natura serioasă, stewarzii pot decide ca în loc de penalizarea de 10 secunde să acorde o sancțiune dintre cele prevăzute pe scara penalizărilor din Codul Sportiv Internațional.

CONTESTAȚII ȘI SOLICITĂRI/CERERI

 1. A) Dreptul de a face contestații cade doar în responsabilitatea participanților. Contestațiile trebuie prezentate în scris responsabilului de circuit în 30 de minute de la afișarea rezultatelor de la antrenamentul pentru calificare, de la manșele de calificare (inclusiv de la manșa pentru a doua șansă), precum și de la cursele din faza finală. Acestea vor fi însoțite de taxa stabilită de ASN, așa cum este prevăzut în reglementările suplimentare. Depunerea poate fi făcută la cursul valutar al asociației organizatoare sau în următoarele monede: dolar american, euro.
 2. B) În absența responsabilului de circuit sau al adjunctului său, cererile trebuie adresate stewarzilor sau unuia dintre ei.
 3. C) Plata va fi rambursată în cazul în care contestația este considerată întemeiată. Este posibil să se facă apel la decizia stewarzilor, potrivit Codului Sportiv Internațional al FIA-CIK, în conformitate reglementările stipulate în cod (capitolul XIII).

AMENZI

Amenda poate fi  aplicată oricărui participant, pilot, asistent, organizator care nu respectă reglementările impuse de oficialii evenimentului. Amenda poate fi aplicată de asociația organizatoare a evenimentului, la decizia luată de comisia de stewarzi ai evenimentului. Toate amenzile trebuie plătite asociației organizatoare în decurs de 48 de ore de la aplicarea lor. Cu toate acestea, amenzile în valoare de 700 de dolari sau mai puțin trebuie plătite imediat.

În cazul eliminării din eveniment (decisă de comisia de stewarzi ai evenimentului), ROTAX își rezervă dreptul să solicite plata costurilor acumulate de invitarea unui pilot la eveniment.

CEREMONIA DE PREMIERE (PODIUM)

Piloții clasați pe locurile 3, 2 și 1 în finală vor urca pe podium unul după celălalt. Se va intona imnul țării din care provine pilotul câștigător și vor fi înălțate drapelele țărilor celor trei finaliști de pe podium. Primii trei concurenți trebuie să poarte combinezoanele de concurs (în culorile naționale) încheiate complet în timpul ceremoniei de premiere. Dacă sunt oferite șepci de către organizatorii RMCGF , acestea trebuie purtate de piloți în timpul ceremoniei de premiere.

Toți piloții trebuie să fie de acord cu faptul că ROTAX și sponsorii săi pot folosi fotografii ale curselor RMCGF (inclusiv nume și fotografii ale piloților) în scopuri publicitare și de relații publice.

TAXE DE PARTICIPARE

Participarea la RMCGF este gratuiră.

ANUNȚURI PUBLICITARE PE KARTURI, COMBINEZOANE ȘI CĂȘTILE DE PROTECȚIE

Reglementările sponsorilor (urmează să fie stabilită o schemă voluntară), în acord cu codul sportiv FIA-CIK și Reglementările Generale FIA-CIK.

ECHIPAMENTUL DE SIGURANȚĂ

Toate căștile de siguranță, mănușile, protecția pentru torace, ghetele, combinezoanele de concurs trebuie aprobate toate în conformitate cu Regulamentul Tehnic al FIA-CIK.

EXTINCTOR

Concurenții sunt obligați să aibă un extinctor funcțional la standardele minime ale ASN.